Skolbyggnaden i Tived

När skolan i Tiveds skulle läggas ner 2004. Var det en önskan i bygden att behålla lokalerna. Den ekonomiska föreningen, Skolbyggnaden i Tived, bildades för att behålla fastigheten till gagn för bygdens invånare.

Bildades föreningen Skolbyggnaden köptes för att kunna behålla fastigheten till gagn för bygdens invånare.

I första hand var ambitionen att kunna fortsätta erbjuda lokaler till Tiveds Förskola, men även andra aktiviteter som gagnade bygden.

Under de första 10 åren har här funnits dagis, föreningar, organisationer, projekt, företag, galleri, turistinformation mm.

Idag används byggnaden, i första hand, till dagis och föreningsverksamhet, men även till möten, kursverksamhet och konferenser.