Hyra lokal

Här kan du hyra lokal eller arbetsplats.

Vi har bredbandsfiber indragen till fastigheten varför du kan hyra en eller flera kontorsplatser med tillgång till internet och dess möjligheter här i ditt närområde utan att åka till tätort eller staden för att få en snabb och stabil uppkoppling.