Hyra lokal

Här finns utrymmen att hyra för kortare evenemang eller på årsbasis.

Kurser, utställningar, möten och konferenser. Här finns tillgång till enklare konferensutrustning.