Om föreningen

När Tiveds skola stängdes år 2004 bildades den ekonomiska föreningen år 2005. Skolbyggnaden i Tived ek. för. köpte skolbyggnaden år 2006 av Laxå kommun för att kunna behålla fastigheten till gagn för bygdens invånare.

Den främsta ambitionen var att kunna fortsätta erbjuda lokaler till Tiveds Förskola, men även andra aktiviteter som gagnade bygden.

Under åren har lokaler uthyrts till Förskoleverksamhet, föreningar, organisationer, projekt, företag, galleri, turistinformation mm.

Idag används byggnaden, i första hand, Tiveds Förskola och föreningsverksamhet, men även till möten, kursverksamhet och konferenser.

Du kan bli medlem genom att meddela styrelsen via info@skolbyggnaden-tived.se och inbetala insatsen till föreningens plusgiro konto

Föreningen har i dagsläget ett femtiotal medlemmar och en styrelse på fem personer.

Styrelsen består år 2024 av   
Ordförande Erland Tivell
Kassör Anders Samuelsson
Maria Swanberg
Erica Persdotter
Anders Rickard